Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί και στόχοι της εταιρείας ακολουθείται συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική, που προάγει το όραμα μας και στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες:

  • Την ενδυνάμωση της εταιρικής μας εικόνας με στοχευόμενες προωθητικές ενέργειες και με πρωταρχικό στόχο την δημιουργία μιας οργάνωσης που αποτελεί ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας.
  • Την οικολογική – περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Την ενθάρρυνση των πολιτών για δια βίου μάθηση και εκπαίδευση.
  • Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα πολιτισμού.
  • Την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την διαφορετικότητα και την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης και αποκλεισμού.