Σκοπός της εταιρίας είναι η ενημέρωση και ανάληψη δράσεων κοινωνικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα για να προάγει το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και να καταστήσει τον πολίτη αρωγό στις αλλαγές και σημείο αλλαγής και εισόδου σε μια κοινωνία και οικονομία με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία επικεντρώνεται στους παρακάτω στόχους.

  •  Περιβαλλοντική Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
  •  Ανάδειξη των κοινωνικών προβλημάτων.
  •  Η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και κάθε είδους διακρίσεις.
  •  Η ενθάρρυνση των πολιτών για δια βίου μάθηση και εκπαίδευση.
  •  Η ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όραμα της “ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ” είναι να ενημερώσει – ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες για τα πολυδιάστατα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί (Κοινωνικά – Περιβαλλοντικά – Πολιτιστικά) κινητοποιώντας τους για την ενεργή συμμετοχή στην επίλυση αυτών , καθιστώντας τους έτσι κοινωνούς αλλαγής για μια κοινωνία με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ενώ παράλληλα να αναπτύξει σημαντικές δραστηριότερες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.