Η «ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» είναι μια Ελληνική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011 με έδρα τη Λάρισα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η λειτουργία της εταιρείας βασίζεται σε μία εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα εταίρων, συνεργατών και μελών με εμπειρία στην προετοιμασία-σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, η εμπειρία των μελών της προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε δράσεις και δραστηριότητες εκπαιδευτικού, ανθρωπιστικού, κοινωνικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.