Παλαιότερες

8 Items

ViDA YOUTH 3η Διακρατική Συνάντηση\\Λευκωσία, Κύπρος

17 Απριλίου 2018 – 18 Απριλίου 2018 09:00 am - 17:00 pm
vida-logo

Η τρίτη διακρατική συνάντηση του Προγράμματος Eramus+ KA2 ViDA YOUTH θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, στη Λευκωσία το διάστημα 17-18 Απριλίου 2018. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν οι εταίροι του έργου από τις κάτωθι χώρες και οργανισμούς: Ιταλία, TENDER Ιταλία, Associazione Culturale Communia Πορτογαλία, SOPRO Κύπρος, EUROSUCCESS CONSULTING LTD Ισπανία, FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO Ελλάδα, Ευθύνη Πολιτών […]

Event Details

ViDA YOUTH 2η Διακρατική Συνάντηση\\Hranicka, Τσεχία

5 Σεπτεμβρίου 2017 – 6 Σεπτεμβρίου 2017 09:00-17:00
vida-logo

Η δεύτερη δικαρατική συνάντηση του Προγράμματος Eramus+ KA2 ViDA YOUTH θα πραγματοποιηθεί στη Τσεχία, στην πόλη Hranicko το διάστημα 05-06 Σεπτεμβρίου 2017. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν οι εταίροι του έργου από τις κάτωθι χώρες και οργανισμούς: Ιταλία, TENDER Ιταλία, Associazione Culturale Communia Πορτογαλία, SOPRO Κύπρος, EUROSUCCESS CONSULTING LTD Ισπανία, FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO Ελλάδα, Ευθύνη […]

Event Details

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG «WO-MENT»

1 Ιουνίου 2015 – 3 Ιουνίου 2015 09:00-14:00

Πέμπτη Διακρατική Συνάντηση Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης –Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig «WO-MENT» MENTOR MIGRANT WOMEN FOR PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL INSERTION Εταίροι Ισπανία Πολωνία Μάλτα Ελλάδα Ιταλία

Event Details

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG «WO-MENT»

4 Φεβρουαρίου 2015 – 6 Φεβρουαρίου 2015 09:00-13:00

Τέταρτη Διακρατική Συνάντηση Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης –Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig «WO-MENT» MENTOR MIGRANT WOMEN FOR PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL INSERTION Εταίροι Ισπανία Πολωνία Μάλτα Ελλάδα Ιταλία

Event Details

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG «WO-MENT»

3 Σεπτεμβρίου 2014 – 5 Σεπτεμβρίου 2014 09:00 am - 13:00 pm

Τρίτη Διακρατική Συνάντηση Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης –Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig «WO-MENT» MENTOR MIGRANT WOMEN FOR PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL INSERTION Εταίροι Ισπανία Πολωνία Μάλτα Ελλάδα Ιταλία

Event Details

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG «WO-MENT»

3 Μαΐου 2014 – 5 Μαΐου 2014 09:00 am - 13:00 pm

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης –Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig «WO-MENT» MENTOR MIGRANT WOMEN FOR PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL INSERTION Εταίροι Ισπανία Πολωνία Μάλτα Ελλάδα Ιταλία Για περισσότερες πληροφροίες σχετικά με την ατζέντα της συνάντησης μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://www.wo-ment.eu/transnational-meeting—malta.html

Event Details

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG «WO-MENT»

19 Δεκεμβρίου 2013 – 21 Δεκεμβρίου 2013

Πρώτη Διακρατική Συνάντηση Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης –Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig «WO-MENT» MENTOR MIGRANT WOMEN FOR PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL INSERTION Εταίροι Ισπανία Πολωνία Μάλτα Ελλάδα Ιταλία   Για περισσότερες πληροφροίες σχετικά με την ατζέντα της συνάντησης μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://www.wo-ment.eu/kick-off-meeting.html

Event Details