4η Διακρατική Συνάντηση "WO-MENT", Gerace Ιταλία

4η Διακρατική Συνάντηση «WO-MENT», Gerace Ιταλία

4η Διακρατική Συνάντηση "WO-MENT", Gerace, Ιταλία

4η Διακρατική Συνάντηση «WO-MENT», Gerace Ιταλία

4η Διακρατική Συνάντηση, Gerace Ιταλία

4η Διακρατική Συνάντηση «WO-MENT», Gerace Ιταλία

WO-MENT PROGRAM