Η παγκόσμια κρίση δεν είναι μόνο χρηματοοικονομική, αλλά ταυτόχρονα και κοινωνική , ηθών και αξιών. Ισχυρές αξίες και αρχές, όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία , ο σεβασμός στον συνάνθρωπο και την πολιτεία , η αποδοχή της διαφορετικότητας , η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτέλεσαν άλλοτε θεμελιώδες βάσεις για την οικονομική , κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη και συνοχή των κοινωνιών σήμερα όσο ποτέ άλλοτε αντικαταστάθηκαν από την αδιαφορία τον ατομικισμό ,τον εγωισμό την απληστία την υπερκατανάλωση και τον πλουτισμό. Η ιδιοτέλεια του καθενός αποτέλεσε το υπόβαθρό της γενικότερης κρίσης. Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη από κάθε «Υπεύθυνο Πολίτη» να αναλάβει δράση άμεσα, να ενεργοποιηθεί , να ενεργεί συλλογικά και να επαναυιοθετήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις αρχές και τις αξίες του παρελθόντος που αποτέλεσαν τις βάσεις της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας . Ενεργώντας ο καθένας με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει σημείο αλλαγής και εισόδου σε μια κοινωνία και οικονομία με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.