Η τρίτη διακρατική συνάντηση του Προγράμματος Eramus+ KA2 ViDA YOUTH θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, στη Λευκωσία το διάστημα 17-18 Απριλίου 2018.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν οι εταίροι του έργου από τις κάτωθι χώρες και οργανισμούς:

  1. Ιταλία, TENDER
  2. Ιταλία, Associazione Culturale Communia
  3. Πορτογαλία, SOPRO
  4. Κύπρος, EUROSUCCESS CONSULTING LTD
  5. Ισπανία, FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
  6. Ελλάδα, Ευθύνη Πολιτών
  7. Ιταλία, ISS Podesti
  8. Ισπανία, AELV
  9. Τσεχία, Hranicka