Η δεύτερη δικαρατική συνάντηση του Προγράμματος Eramus+ KA2 ViDA YOUTH θα πραγματοποιηθεί στη Τσεχία, στην πόλη Hranicko το διάστημα 05-06 Σεπτεμβρίου 2017.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν οι εταίροι του έργου από τις κάτωθι χώρες και οργανισμούς:

  1. Ιταλία, TENDER
  2. Ιταλία, Associazione Culturale Communia
  3. Πορτογαλία, SOPRO
  4. Κύπρος, EUROSUCCESS CONSULTING LTD
  5. Ισπανία, FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
  6. Ελλάδα, Ευθύνη Πολιτών
  7. Ιταλία, ISS Podesti
  8. Ισπανία, AELV
  9. Τσεχία, Hranicka