Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση

Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης –Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig

«WO-MENT»

MENTOR MIGRANT WOMEN FOR PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL INSERTION

Εταίροι

  1. Ισπανία
  2. Πολωνία
  3. Μάλτα
  4. Ελλάδα
  5. Ιταλία

Για περισσότερες πληροφροίες σχετικά με την ατζέντα της συνάντησης μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://www.wo-ment.eu/transnational-meeting—malta.html