Τέταρτη Διακρατική Συνάντηση

Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης –Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig

«WO-MENT»

MENTOR MIGRANT WOMEN FOR PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL INSERTION

Εταίροι

  1. Ισπανία
  2. Πολωνία
  3. Μάλτα
  4. Ελλάδα
  5. Ιταλία