Ευρωπαϊκά – Erasmus+

1115 of 15 items

5η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «WO-MENT»

by Ευθύνη Πολιτών

Η 5η και τελευταία Διακρατική συνάντηση θα λάβει χώρα στην Ελλάδα, στην πόλη της Λάρισας. Στη συνάντηση θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του Έργου έως τώρα, καθώς και τις περαιτέρω ενέργειες για τα παραδοτέα και τη διάχυση του Έργου.

4η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «WO-MENT»

by Ευθύνη Πολιτών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η Διακρατική Συνάντηση για το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης- Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig «WO-MENT» Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Gerace της Ιταλίας (Reggio Calabria) το διάστημα 04-06 Φεβρουαρίου 2015. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταίροι του Προγράμματος από τις χώρες της Ιταλίας, Ελλάδας, Μάλτας και Ισπανίας. Στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία του Προγράμματος, οι […]

Πρόγραμμα WO-MENT

by Ευθύνη Πολιτών

Ενα νέο βίντεο δημοσιεύθηκε σχετικά με το Πρόγραμμα «Grundvig Learning Partnerships: LLP Programme WO-MENT». Μπορείτε να δείτε το νέο βίντεο εδώ

Δράση GRUNDTVIG Learning Partnerships του Προγράμματος LIFELONG LEARNING PROGRAMME

by Ευθύνη Πολιτών

Στο πλαίσιο της Δράσης GRUNDTVIG Learning Partnerships του Προγράμματος LIFELONG LEARNING PROGRAMME η «ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με διακριτικό τίτλο WO-MENT σε συνεργασία με εταίρους από τις χώρες της Ισπανίας (Estella City Council), της Πολωνίας (Union of Associations Multikultura), Μάλτας (The Geminarie Group) και Ιταλίας (Eurokom Association). Λίγα λόγια για τη Δράση Το […]

Στόχοι EU Project «WO-MENT»

by Ευθύνη Πολιτών

Η σύμπραξη της Δράσης αποτελείται από Οργανισμούς και Εκπαιδευτικά ιδρύματα που αλληλοσυμπληρώνονται σε επίπεδο υποδομών, στελεχών, αλλά και οράματος και προοπτικών για τη θέση και τα οφέλη της Διά Βίου Μάθησης με σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης μεταναστριών γυναικών χαμηλών προσόντων άνω των 45. Πιο συγκεκριμένα η Δράση στοχεύει: 1. Στην εκπαίδευση […]