Χωρίς κατηγορία

2 Items

Erasmus+ KA2 ViDA YOUTH\\Τελευταία Διακρατική Συνάντηση

by Ευθύνη Πολιτών
vida-logo

Η Ευθύνη Πολιτών συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Violence in Dating for Youth» στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Συμμαχίες για τη Νεολαία, Βασική Δράση 2, «Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών». Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Τελευταία Διακρατική συνάντηση στη Μούρθια της Ισπανίας το διάστημα μεταξύ 18 και 19 Ιουνίου 2018. Το Έργο αφορά στη βία στις σχέσεις […]

Erasmus+ KA2 ViDA YOUTH\\Short Joint Staff Event

by Ευθύνη Πολιτών
erasmus

Η Ευθύνη Πολιτών συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Violence in Dating for Youth» στο πλαίσιο του Erasmus+, Στρατηγικές Συμμαχίες για τη Νεολαία, Βασική Δράση 2, «Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών». Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος οι από κοινού δραστηριότητες μικρής χρονικής διάρκειας μεταξύ των εταίρων (short term joint staff event) και της Ομάδας Έργου […]