Η 5η και τελευταία Διακρατική συνάντηση θα λάβει χώρα στην Ελλάδα, στην πόλη της Λάρισας. Στη συνάντηση θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του Έργου έως τώρα, καθώς και τις περαιτέρω ενέργειες για τα παραδοτέα και τη διάχυση του Έργου.