Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η Διακρατική Συνάντηση για το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης- Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig «WO-MENT»

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Gerace της Ιταλίας (Reggio Calabria) το διάστημα 04-06 Φεβρουαρίου 2015. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταίροι του Προγράμματος από τις χώρες της Ιταλίας, Ελλάδας, Μάλτας και Ισπανίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία του Προγράμματος, οι δραστηριότητες που απομένουν έως και την τελική Συνάντηση στην Ελλάδα, ενώ οι εταίροι έγιναν δέκτες ζεστού καλωσορίσματος από τους Δημάρχους της περιοχής παρουσιάζοντας ταυτόχρονα έργα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με μετανάστες και πώς αυτές συμβάλλουν στην κοινωνική και επαγγελματική τους ενσωμάτωση.

Η 5η και τελευταία Διακρατική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα το διάστημα 01-03 Ιουνίου του 2015.